මුහුද මැද්දේ බොට්ටුවේ සිහිය නැතිව සිටි පුජාව පොලිසියට හමුවෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

බාබු එනතුරු බලා සිටින අම්මා

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදාරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සිදු වුයේ මෙලෙසයි.වීරවර්ණ දුකින් සත්‍යා ගැන කල්පනා…

මයුරගේ අවසන් තීරණය ගැන ආනන්ද විමසයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.අනුහස් සමඟින් මැච් එක අවසන්…

රුවනි හට කතා කරන නානායක්කාර

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බන්ටිගේ නිවසට නයෝමි පැමිණෙනවා.ඇය එන විට බන්ටිගේ මල්ලි…

සත්‍යා ගැන දුක් වන වීරවර්ණ

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බාබු නිවසට පැමිණෙන බව බාබු අම්මාට…

ඊෂා අගස්ති සමඟින් වේදිකාවේ ගීතයක් ගායනා කරයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා ඊළඟ තරඟ…

පුජා මහ මුහුද මැද්දේ තනි වෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ…

වෙඩි වදින විරාත්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුමාව හිර කරමින් සිටින හලිල් ඇයව මනාලියක්…

මැච් එකට පැමිණි අවන්තව ආනන්ද එළවයිද?

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ආනන්ද අනුහස් ඇතුළු…

සත්‍යා වෙනුවෙන් දුක් විදින ශිවා

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පුංචිගේ නිවසට පැමිණෙන ශිවා හා සත්‍යා රාත්‍රියේදි…