සරා බැලීමට ආ පාඨලී

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය දිනවල මෙසේ ගලා ගියා.රසිකා සොයා ජයන්ත නැවත පැමිණෙනවා.ඔහු දකින රසිකා නැවත ඔහුට යන…

ටීච අම්මාගේ ඇස් වලින් ලොව දකින හිමිදිරි

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලිනාට්‍ය සතියේද සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වෙනවා.එම කතාවේ අවසන් කොටස් කීපයේ මෙසේ ගලා යනවා.බන්ටි උදෑසන නිවසට වී බත්…

සයොනාරාගේ දෙමාපියන් හට ප්‍රශ්න වලින් බේරීමට හැකිවේවිද

ලොකු පොඩි කාගේත් ආදරය දිනා ගනිමින් මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම විකාශය වනවා.වැඩ තහනමකට ලක් කර තිබු විදුහල්පතිතුමා…

තරඟය ජයග්‍රහණය කල දරුවන්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රියේ ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සයොනාරා ටීච නුවංග හමු වී බන්ටිගේ මැණික් ගල…

අරුෂ් මිළඟට කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහේම විකාශය වෙනවා.තරඟය සඳහා යාමට සුදානම් වන දරුවන් හට සයොනාරා ටීච තරඟය ගැන විස්තර පවසනවා.එතැනට…

විදුහල්පතිතුමා නිර්දොෂී වේවිද

සෑම සතියේ දිනකම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ වන විටත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනාගෙන අවසන්.ගමේ පිරිසක් බෝඩ් වල සයොනාරා ටීචට විරුද්ධව වදන්…

අරුෂ්ගේ බොරු රඟපෑමට විදුහල්පතිතුමා හසුවේවිද

  ලොකු පොඩි කාගේත් ආදර දිනා ඇති ටීච අම්මා නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30 ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වනවා.උදෑසන නුවංග හා ලොකු සර් පාසල අසලට…

දරුවන් හට ක්‍රිකට් තරඟයට උපුල් සර් ඉඩනොදේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවෙ මේ දින වල විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට මෙය විකාශය වනවා.අරුෂ් උදෑසන…

සාප්ව මේසීර් සිරකරගෙන සිටින බව බහාර් පිරල්ට කියයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං ඉන්පසු…