ජයග්‍රාහී අවසානය කෙසේ අවාසනාවකට පෙරලේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.මෙම කතාව සියලු ලොකු පොඩි දෙනා බලන ටෙලි නාට්‍යකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට…

කවඩියාගේ පොල්ලෙලි ව්‍යාපාරය හරියාවිද

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරායෝ ටෙලිනාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයෙ ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.කසිප්පු වලට වස දමා ඇති නිසා කැකුළාව සරා අල්ලා…

දරුවන් හට ක්‍රිකට් තරඟයට උපුල් සර් ඉඩනොදේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවෙ මේ දින වල විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට මෙය විකාශය වනවා.අරුෂ් උදෑසන…

රෙහාන් උදාරිගෙන් සියලු තොරතුරු දැනගනීවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.මෙය ලොකු පොඩි කාගේත් සිත් දිනා ගනිමින් ඉතාමත් සාර්ථක අයුරින් ගලාගෙන…

නිශ්ශංක සර්ගේ වැඩ තහනම් වේවිද

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව අවසන්..රෝහලේ නතරකර සිටි චලෝ පුර්ණ සමඟ බස් රථයේ නැග නිවසට පැමිණෙනවා.එහිදි…

බන්ඩාගේ තවත් සූක්ෂම වැඩක ඇරඹුම

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි  නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මෙම නාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට…

අරුෂ් හා මහේෂ්ගේ එක් වීමට ඉදිරියේ කුමක් වෙිවිද

ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය ලොකු පොඩි කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මෙය ඉතා යහපත් ටීච කෙනෙකු සහ ඇයට ආදරය කරන දරුවන් පිරිසක් වටා ගෙතුනු කතාවකි.එය මේ…

සරා කැකුළාට කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.තාත්තා අසනීපෙන් කියා ආරංචි වන සරා කවඩියා සමඟ…

උපුල් සර්ගේ නොමනා ක්‍රියාවන් වල අවසානයක් නැති වේවිද

ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දින පහේම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වනවා.මෙය ලොකු පොඩි කා අතරත් ජනප්‍රිය කතාවක්.පතලට යන බන්ටි මහේෂ් මහත්තයාගෙන් නිතරම වැඩ කරන…

චලෝ හට තරඟයට ඒමට නොහැකි වේවිද

ස්වර්ණවාහිනි ටෙලි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් අතර ජනප්‍රිය නට්‍යකි.තරඟය සඳහා සුදානම් වන ගැහැණු ළමුන් තරඟටය උවමනා ඡායාරූප ගනිමින් ගන්නවා.පසුදින නිශ්ශංක සර් කණ්ඩායමේ…