තරඟයට සුදානම් වන කණ්ඩායම

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල විකාශය වන්නේ මෙලෙසයි.උදෑසන අවිදි වී නිවසින් පිටවීමට හදන සාරංග හට තාත්තා නිවසින්…

අරුෂ් මිළඟට කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහේම විකාශය වෙනවා.තරඟය සඳහා යාමට සුදානම් වන දරුවන් හට සයොනාරා ටීච තරඟය ගැන විස්තර පවසනවා.එතැනට…

පාසලේ කළා උළෙල

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.බුල්ටෝ හමුවන හංසි තමා හට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය දැනගත් අයියා බැන වදිනවා.ඉන්පසු අයියා පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හමුවීමට ගිය…

බිංදු මුදලාලි සරා සොයා වාඩියට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය සියලු ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා අවසන්..පසුගිය සතිය වල නාට්‍ය මෙසේ ගලා ගියා.ගීතිකා හට කුමක්…

විදුහල්පතිතුමා නිර්දොෂී වේවිද

සෑම සතියේ දිනකම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ වන විටත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනාගෙන අවසන්.ගමේ පිරිසක් බෝඩ් වල සයොනාරා ටීචට විරුද්ධව වදන්…

බන්ටිගේ සියලු විස්තර විල්සන් සොයාගනීවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වෙනවා.නානායක්කාරගේ මැරයන් යලිත් රෙහාන් හමුවීමට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු වත්සලා හට දුන් මුදල ඔවුන්ට…

චලෝ කණ්ඩායමෙන් අයින් වේවිද

සතියේ දින පහේම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.තරඟය ජයග්‍රහණය කල පසු පසුදින පාසල් යන අතරමඟ චලෝ…

කවඩියා මීළඟ ගීතිකා හට කුමක් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.පාඨලිගේ අම්මා තාත්තා සමඟ පාඨලි හට යෝජනාවක් ආ…

අරුෂ්ගේ බොරු රඟපෑමට විදුහල්පතිතුමා හසුවේවිද

  ලොකු පොඩි කාගේත් ආදර දිනා ඇති ටීච අම්මා නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30 ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වනවා.උදෑසන නුවංග හා ලොකු සර් පාසල අසලට…

බොරු වල අවසානය

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.රෙහාන්ගේ අම්මා ආරියසේන හට බැන වැදුනු නිසා ආරියසේන නිවසින් යන බව පවසා නිවසින්…