ටීච අම්මාගේ ඇස් වලින් ලොව දකින හිමිදිරි

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලිනාට්‍ය සතියේද සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වෙනවා.එම කතාවේ අවසන් කොටස් කීපයේ මෙසේ ගලා යනවා.බන්ටි උදෑසන නිවසට වී බත්…

බන්ඩා අමාරුවේ වැටේවි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් අතර ජනප්‍රිය ටෙලි කතාවක් ලෙස පත්වී හමාරය.අභි බානු…

ළමුන්ගේ පාසල් සමිතිය

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ සියලු ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගනිමිනි.දරුවන් ලැබු ජයග්‍රහණය ගැන පාසලේ…

සරා හා යහළුවන් හට දියුණු වීමට හැකිවේවිද

සතියේ දිනව රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පාඨලී බැලීමට මනමාලයෙක් එන බව පාඨලීගේ අම්මා ඇයට පවසනවා.කලායතනය…

සයොනාරාගේ දෙමාපියන් හට ප්‍රශ්න වලින් බේරීමට හැකිවේවිද

ලොකු පොඩි කාගේත් ආදරය දිනා ගනිමින් මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම විකාශය වනවා.වැඩ තහනමකට ලක් කර තිබු විදුහල්පතිතුමා…

තරඟය ජයග්‍රහණය කල දරුවන්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රියේ ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන ටීච අම්මා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සයොනාරා ටීච නුවංග හමු වී බන්ටිගේ මැණික් ගල…

අළුතින් පටන්ගත් බෑන්ඩ් එක

මේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.රුක්ෂානා හමුවී පැමිණෙන බන්ඩා සිදු වූ…

ජාලිය හට නැවත කැඩෙට් පුහුණුව අහිමිවේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වෙනවා.තඩි හා යමුනා ටීච සිටින තැනට පැමිණෙන සාරංග විහිළු කරනවා.එයට කෝප වන…

බන්ඩාගේ සුක්ෂම ක්‍රියා

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් ආදරය දිනාගනිමින් විකාශය වන ටෙලි නාට්‍යකි.ඩාලිංගේ සල්ලි හොරෙන් ගත් යැයි සිතා ටුටු හට…