රෙහාන්ගේ අම්මාහට බොරු හසුවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රෙහාන්ගේ නිවසෙන් ආ සරනි යහළුවන් සමඟ ඔවුන්ගේ නිවසට වී කතා…

බන්ඩාගේ මීළඟ වෑයම කුමක් වේවිද

සතියෙ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වරණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ඩේමියන්ගේ මැරයන් ඔවුන් හට කුමක් හෝ කරයි කියා ජුඩා…

ආණ්‍යා හට සරනිගේ වෙනස තේරේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් ආදරය දිනා ගනිමින් මෙසේ ගලා යනවා.ආණ්‍යාව වෑන් රථයකට දාගත් මැරයන්…

රසිකා මාලන් ආදරය මෙතැනින් නවතීද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ මෙසේයි.පාඨලි රාත්‍රියේදි අඩමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන අංජලි ඇය එසේ සිටින්නේ…

මාලන් හට සරා උදව් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.සරා තමා සමඟ කතා නොකරනදේට හේතුව දැනගැනීමට පාඨලී වාඩියට…

ජාලිය සනීපවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් සිත් දිනාගනිමින් මෙසේ ගලා යනවා.දුනුමෑව පාසලට අළුතින් ආ පිරිමි ළමයා සමඟ හංසි…

රසිකා හමුවීමට එන ජයන්ත

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සරා හා කවඩියා ප්‍රාදේශිය ලේඛම් කාර්යාලයට යනවා.පාරේ පැමිණෙන බිංදු…

උවිඳුගේ යෝජනාවට දේවානි කැමතිවෙිවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය සති කීපයේ ගලා ගියේ මෙසේයි.තමාගේ දුරකථනය රැගෙන හසන්ත හට ගිහින් දුන්නේ තමාගේ මාමා…

නැති වූ බෝලය හමුවේවිද

සතියේ දිනවල රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ මෙසේයි.පාසලේ සියලු ළමුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සාහිත්‍ය සංගමය සියලු දෙනා…

සරනිගෙන් පහර කන වත්සලා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සියලුම දෙනා ඉතා ආදරයෙන් වැළඳගත් ටෙලිනාට්‍යකි.සියලු ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සිත් තුල…