රූමා චිරාත් කොයි වගේ අයෙකුද කියා දැනගනිවිද

මේ දින වල හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි නාට්‍යකි.මෙය ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා අවසන්.නිවසේ සිටින රුමාගේ පියා වන රිසා හට ඇමතුමක්…

රුමා ගැන මෙතරම් චිරාත් සොයන්නේ ඇයට ඔහු ඇත්තටම කැමති නිසාද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි සිතුවම මෑතකාලයේ පටන් ගත් තුර්කි කතාමලාවකි.මෙහි එන ගැහැණු දරුවාගේ නම රූමායි අය තට්ටු නිවාසයක…