රූමා විවාහ වේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි ටෙලි නාට්‍යකි.මේ වන විටත් එය ප්‍රේක්ෂක යන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.කැම්පස්…

රූමාගේ මව ජාන්සුගේ නිවසින් තමා හට සිදු වූ දේ සියලු දෙනා හට පවසාවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය සිංහලෙන් හඬකැවූ තුර්කි නාට්‍යකි.මෙය මේ වන විටත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනා අවසන්.රාත්‍රියේදි රුමාගේ ඡායාරූපය…

හන්ඩේ හට යහළුවන් සියලු දෙනා නැතිවෙිවිද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන තුර්කි නාට්‍යක් වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මෙය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ…

හන්ඩේගේ තවත් එක් නොමනා ක්‍රියාවක්

සතියේ දිනවල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.චිරාත් හන්ඩේ මුණ ගැසීමට නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු හන්ඩේගේ නිවසේ සේරා…

මෙහෙමට් ඉදිරියේදි කුමන අමාරුවක වැටේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.චිරාත්ගේ පියා හමුවීමට එන මෙහෙමට් හට ඔහු…

මෙහෙමට්ගේ බලාපොරොත්තු නැතිවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට සර්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ වෙද්දි ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.අළුත් ආදර කතාවක් පටන් ගත් රුමා හා චිරාත්…

රූමා චිරාත් ආදරයේ ආරම්භය

හිරු නාලිකාවේ මේ දින වල විකාශය වන තුර්කි නාට්‍යක් වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි කතාවකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.රුමාගේ අයියා…

රූමාගේ බොරු අසු වේවිද

සතියේ දින පහමෙ රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාෂය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් සිත් සොරාගෙන අවසන්.මෙය තුර්කි කතාවකි.රුමාට මත් පෙති දුන්නේ හන්ඩේ බව දැන ගන්නා…

රුමාට මත්පෙති දුන්නේ හන්ඩේ බව කුරායි චිරාත් හට පවසාවිද

මේ දින වල හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි නාට්‍යකි.මෙය දැනටමත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.පාපන්දු තරඟය බැලිමට…

රුමා චිරාත් ආදර කතාවේ ආරම්භයද මේ

සතියේ දින පහේම මේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා තුර්කි කතා මාලාවකි.එය මේ වෙද්දිත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.විශ්ව විද්‍යාලය අවසන් වී…