විරාත්ගේ පියා විරාත් ගේ ආදරකතාවට බාධාවක් වේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශ වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනාප්‍රිය තුර්කි නාට්‍යකි.රාත්‍රියේදි නිදා සිට අවදි වන විරාත් රුමාව සොයනවා.රුමා ඔහුට…

ජාන්සු නිවසින් යාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලා යනවා.මෙහෙමට් හමුවීමට ආ සේරා සෙහෙර් හමු වී ඇයට තමාගේ හිතේ ඇති…

සෙහෙර්ගේ රඟපෑම සේරා දැනගනීවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකා‍වේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුමා හට තමා වරදකරුවෙකු නොවන වග පැවසීමට විරාත්…

විරාත් වැරදි නැති බව සේරා තේරුම් ගනීවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යයි.කුරායි හා ඔහුගේ පෙම්වතිය කාර් එකේ පාරේ යමින්…

රූමා හා විරාත් දෙස ආදරයෙන් බලා සිටින අම්මා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.බෝට්ටුව සුද්ද කරමින් සිටි සේරාගේ කකුල අමාරු නිසා රුමා…

විරාත් රුමාගේ ආදරයට තවත් බාධාවක්

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මෙසේ පසුගිය දින වල මෙසේ ගලා ගියා.කෝපයෙන් නිවසට පැමිණෙන සේරා සමඟ රුමා කතා කිරීමට…

සාරා රූමාට සමාව දේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි කතාවක් උවද ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඉතා ආදරයෙන් වැළඳගත් ටෙලි නාට්‍යකි.උදෑසන රුමා කැම්පස් යනවාද…

විරාත් හට කුමක් සිදුවේවිද

සතියේ දින වල හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන තුර්කි කතාවක් වන රූමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.මෙය ඉතාමක් ප්‍රේක්ෂකයන් වැළඳගත් ටෙලිනාට්‍යකි.හන්ඩේ කුරායිගේ නිවසින්…

රූමාගේ විවාහය

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි නිර්මාණයක් උවද එය ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.රුමාගෙ නිවසට රිසාගේ යහළුවෙක් පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහුටද…

ගුම්සේ රුමා හට හන්ඩේගේ විස්තර පවසාවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන ගියා.රුමා හට කැම්පස් යාමට උවමනානම් විවාහ වීමට සුදානම්…