ශිවා හට ආරාධනාවක් ලැබේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30 හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය සියලු දෙනා අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.වාඩියේ පිරිසගේ උද්ඝෝෂනය කඩාකප්පල් වූ නිසා…

සත්‍යාගේ අකමැත්තෙන් විවාහය සිදුවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ අයුරින් ගලාගෙන ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනාගනිමින් විකාශය වන ටෙලි නාට්‍යකි.අසනීප වී…

සත්‍යා ගැන ශිවාගේ පියා දැනගනීවිද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30 ට විකාශය වනවා.වැල්ලේ සිටින…

මරණයට හේතුව සත්‍යා දැන ගනිවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය වන නවතම කතාව වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගනිමින් මෙසේ ගලාගෙන යනවා.සත්‍යා…

සත්‍යා ශිවා ආදරයට කුමක් වේවිද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රියත්වයට පත්ව තිබෙනවා.මෙහිදි සත්‍යාගේ පියා වැල්ලේ මිනිසුන්ගේ ගෙවල් ඇති තැන හෝටලයක් සෑදීමට…

ශිවා සත්‍යාට ඔහුගේ ආදරය කියාවිද

මේ දින වල සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි සිත්තම මේ වන විටත් ඉතාම වැඩි ප්‍රේක්ෂක ප්‍රත්චාර දිනාගමින්…