තෝමස් හට රැකියාව නැතිවේවිද

රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වනවා.ජේරාජ් සත්‍යා සමඟ බොට්ටු බත් රැගෙන යාමට…

වීරවර්ණ බේරාගැනීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරලට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සත්‍යාව මැරයන්ගෙන් බේරාගැනීමට සතුටු සිති ශිවා…

ශිවා හට සත්‍යා බේරාගැනීම හැකිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයිටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා කල්පනා කරමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන බාබු ශිවා…

තාත්තා වෙනුවෙන් සටන් වදින සත්‍යා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.පසුගිය සති කීපයේ සිදු වූ…

ශිවා හා කැතරින්ව දකින සත්‍යා කුමක් කරාවිද

සතිය දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.හිරේට යන වීරවර්ණ මහතා හට…

සත්‍යා හට ශිවාට උදව්කිරීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.තමා සමඟ තරහා වී සිටින යෙනුකිව යහළුකරවා ගැනීමට සත්‍යා…

ශිවා හා සත්‍යා හට කුමක්වේවිද

හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාගනිමින් ගලාගෙන යන්නකි.සත්ත්‍යාගේ කැම්පස් එකේ ෂෝ එක බැලීමට ශිවා හා බාබු…

වීරවර්ණ ඉදිරියේදි කුමක්කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ පවතින ටෙලි නාට්‍යකි.සත්‍යා ගැන දැනගත් පියා ශිවා හට කල්පනාවෙන්…

ජූඩ් සත්‍යා හා ශිවා ගැන සත්‍යාගේ පියාට පවසාවිද

හිරු නාලිකාවේ මේ දින වල විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයිටෙලි නාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.සත්‍යා එනතුරු ශිවා…

සත්‍යා ශිවා විශ්වාස කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වනවා.ඉතාමත් ජනප්‍රිය මෙය සෑම දෙනාගේම සිත් දිනා ගෙන අවසන්.ජූඩ් හට මුදල් ලබා දි සත්‍යාගේ පියා මුහුදු යවා…