වීරවර්ණ ඉදිරියේදි කුමක්කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ පවතින ටෙලි නාට්‍යකි.සත්‍යා ගැන දැනගත් පියා ශිවා හට කල්පනාවෙන්…

ජූඩ් සත්‍යා හා ශිවා ගැන සත්‍යාගේ පියාට පවසාවිද

හිරු නාලිකාවේ මේ දින වල විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයිටෙලි නාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.සත්‍යා එනතුරු ශිවා…

සත්‍යා ශිවා විශ්වාස කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වනවා.ඉතාමත් ජනප්‍රිය මෙය සෑම දෙනාගේම සිත් දිනා ගෙන අවසන්.ජූඩ් හට මුදල් ලබා දි සත්‍යාගේ පියා මුහුදු යවා…

සත්‍යා සහ ශිවා ආදරයේ කරදර වල ආරම්භය මෙයද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් ආදරය දිනා අවසන්.සත්‍යාගේ පියා මරණය සිදු වූ නිවසට මල් වඩමක්ද රැගෙන පැමිණෙනවා.එය…

හිරු ටීවි තුළින් අලුතින්ම විකාශනය කරන අලුත්ම රැල්ල ( රැල්ල වෙරලට අදරෙයි)

මේ දවස් වල හිරු ටීවී නාලිකාව තුළින් අලුතින් විකාශනය වන රැල්ල වෙරලට අදරෙ නාට්‍ය මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනාගේ ආදරය දිනාගත් ටෙලි නාට්‍යයක් බවට පත් වී…