උවිඳුගේ යෝජනාවට දේවානි කැමතිවෙිවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය සති කීපයේ ගලා ගියේ මෙසේයි.තමාගේ දුරකථනය රැගෙන හසන්ත හට ගිහින් දුන්නේ තමාගේ මාමා…

දේවානි උවිඳුගේ යෝජනාවට කැමති වේවිද

සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.මහේන්ද්‍ර හමුවීමට එන ගිම්හානි සුසිල් සර් හට ඇප ලැබු බවත් ෆැක්ටරියට ඇවිත්…

ගිම්හානි දේවානි හා උවිඳු ගැන සැකකරාවිද

සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාමත් ජනප්‍රිය ටෙලි කතාවක්.සතියේ දින පහෙම රේස් සියත නාලිකාවේ විකාශය වනවා.උවිඳු අළුතින් ගත් නිවසේ සියලු…

උවිඳුගේ හිතේ මේඝා ගැන ආදරයක් ඇතිවේවිද

සතියේ දිනවල සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මිනිදුලිගේ දෙමව්පියන් බාප්පාගෙන් හසන්තගේ විස්තර ගැන විමසනවා.ඉන්පසු හසන්තගේ පොඩි…

මේඝාගේ මව සඟවා සිටින්නේ ඉරෝෂ්ගේ මව බව දැනගනීවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලාගෙන යනවා.රයන් හමුවන රාදික චමරි හට ලංවෙන ලෙස පවසනවා.ඉන්පසු උවිදු ගැන විස්තර…

ආරණ්‍යා හට ඉරෝෂ්ගේ මව සනීප කිරීමට හැකිවෙිවිද

සති කිහිපයක දීර්ඝ නිවාඩුවකින් පසු නැවතත් සියත නාලිකාවේ රේස් ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.00ට විකාශය වේ.මේ දින වල එහි සිදු වූ දේ මෙසේයි.උවිඳු…

මේඝාගේ තවත් ගමනක ආරම්භයක්

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය සියත නාලිකාවේ සෑම සතියේ දිනකම විකාශය වනවා.මේඝාගේ නිවසට පැමිණෙන ආරණ්‍යා හා අම්මා තාත්තා සිදු ව ඇති දේ ගැන…

මේඝාගේ සතුටේ ආරම්භය

සියත නාලිකාවේ මේ දින වල විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම විකාශය වනවා.මෙම ටෙලි නාට්‍ය සියලු දෙනාගෙම ආදරය දිනාගෙන අවසන්.උවිඳු හට බේත් දැමීමට…

දේශිතගේ නංගි පිටරට යාවිද

මේ දින වල සියලු දෙනාම නොබලන ටෙලි නාට්‍යක් ලෙස රේස් ටෙලි නාට්‍ය පත් වී හමාරය.දේශිත සහ ඔහුගේ යහළුවා සමඟ ක්ලිෆර්ඩ්ගේ සැලෝන් එකට පැනීමට සුදානම් වෙනවා.ඉන්පසු…

දේශිතගේ දුරකථනය ක්ලිෆර්ඩ් හට හසු වෙයිද

සතියේ දින වල සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා අවසන්.මේ දින වල එහි තොරතුරු මෙසේයි.මනුලිගේ නිවසට එන දේශිතගේ මව ඇගේ…