බන්ඩාගේ සුක්ෂම ක්‍රියා

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් ආදරය දිනාගනිමින් විකාශය වන ටෙලි නාට්‍යකි.ඩාලිංගේ සල්ලි හොරෙන් ගත් යැයි සිතා ටුටු හට…

බන්ටිගේ සියලු විස්තර විල්සන් සොයාගනීවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වෙනවා.නානායක්කාරගේ මැරයන් යලිත් රෙහාන් හමුවීමට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු වත්සලා හට දුන් මුදල ඔවුන්ට…

බොරු වල අවසානය

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.රෙහාන්ගේ අම්මා ආරියසේන හට බැන වැදුනු නිසා ආරියසේන නිවසින් යන බව පවසා නිවසින්…

රෙහාන් උදාරිගෙන් සියලු තොරතුරු දැනගනීවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.මෙය ලොකු පොඩි කාගේත් සිත් දිනා ගනිමින් ඉතාමත් සාර්ථක අයුරින් ගලාගෙන…

බන්ඩාගේ තවත් සූක්ෂම වැඩක ඇරඹුම

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි  නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මෙම නාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට…

බන්ඩා බාරදුන් වැඩේ හරියටම සිදු කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාෂය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරටත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවක් වි අවසන්.සෑම සතියේද දිනකම රාත්‍රි 8.30ට මෙය විකාෂය වනවා. ගැන හිතේ සැකයක් ඇති බන්ටි…

බන්ටි රෙහාන් ගැන ඇති සැකය නිසා කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉහළ ප්‍රතිචාර ලබමින් ගලාගෙන යනවා.සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට මෙය විකාශය වනවා.රෙහාන්ගේ මව සහ රුවිනි…

වත්සලා ගැන සොයා ගැනීමට බන්ඩා හට හැකිවේවිද

මේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක හදවත්තුල කුතුහලය දනවමින් ගලාගෙන යනවා.සිකුරා සහ ඩාලිං අක්කා වත්සලාගේ කාර් රථයට නැග…

වත්සලා සියලු දේ දැනගනිවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ වන විට ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.මෙය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වනවා.බන්ටිගේ දෙමාපියන් අසන ප්‍රශ්ණ වලට…

බන්ටි ටුටුට කුමක් කරාවිද

සතියේ දවස් පහේම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සියල්ලන්ගේම බොරු අළුත් වෙමින් මෙසේ ගලාගෙන යනවා.දිනක් වත්සලා රෙහාන්ගේ ආයතනයේ වැඩ…