පූජා පසුපස යළි පැමිණෙන නාගයා පූජාට දශ්ඨ කරයිද?

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 9ට සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන නීල පබළු ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මැද හොඳින් ගලාගෙන යනවා. ඉතිං ඔන්න මේ වෙද්දි කුරුලුගේ පරණ…

විහාරා පාතාලයට සම්බන්ධ කෙනෙක් ද?

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 9.00ට සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන නීල පබළු ටෙලි නාට්‍යය මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රියයි. ඉතින් නීල පබලු ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක…

කුරුළුට ඇගේ පරණ මතකය ඒයිද?

මේ දිනවල සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9.00 ට සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන නීල පබලු ටෙලි නාට්‍යය ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගනිමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා. ඉතින්…

කුරුළු පූජා ගැන මහීමාට  මොනවා කියයිද? 

මේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට  විකාශය වන නීල පබළු ටෙලි නාට්‍ය ඉතා රසවත් කොටස් වලින් ගලාගෙන යනවා.. ඔන්න මේ වෙලාවේ වාසනා අබිමන් ළඟට පැමිණ ඔහු…

අභිමන් පූජාව සොයාගෙන කොත්මලේට යයිද? (නිල පබළු)

මේ දින සිරස ටිවී නාළිකාව තුළ විකාශනය වන නීල පබළු ටෙලි නාට්‍ය ඉතා රසවත් කොටස් වලින් ගලාගෙන යනවා..  ඉතිං මේ වෙද්දී නිල පබළු නාට්‍යයේ පූජාට…

නීල පබළු

නීල පබළු ටෙලි නාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක් දෙනා ආස කරන ටෙලිනාට්‍යක්.. ඉතිං මේ වෙද්දී නීල පබළු නට්‍ය යේ හොඳ හොඳ දෙවල් තමයි සිද්ද වෙන්නේ..ඉතිං…

පූජා කුරුළුව මරන්න සැලසුම් කරයි ( නීල පබළු)

නීල පබළු ටෙලි නාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක් දෙනා ආස කරන ටෙලිනාට්‍යක්..ඉතිං මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිත දෙක වෙන්නේ කුරුළු සහ අබිමන්. එ කියන්නේ ටනාෂා…

නීල පබළු කුරුළු සහ අබිමන්ගේ ආදර කතාව

නීල පබළු ටෙලි නාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක් දෙනා ආස කරන ටෙලිනාට්‍යක්..ඉතිං මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිත දෙක වෙන්නේ කුරුළු සහ අබිමන්. එ කියන්නේ ටනාෂා…

පූජා සැලසුම් කරන කුරුළුගේ මරණය

සිරස නාළිකාවේ මේ දිනවල රාත්‍රි 9.00 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලිනාට්‍ය මේ දිනවල හොඳම කොටස් ටික තමයි විකාශනය වෙන්නේ.. මන්ද මේ වෙද්දී කුරුළු ජිවිත්ව…