අගස්ති ඊෂා සමඟින් ගීතය ගායනා කලේ ඔහුගේම යෝජනාවකට බව ඊෂා දැන ගනියි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.අගස්තිව මුණගැසෙන්නට පැමිණෙන තේමිය,මේ පාර…

නිවසට පැමිණෙන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක් ලෙස විකාශය වනවා.බාබු හට…

සිදු වූ දේ පවසන ගුල්සුම්

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි ටෙලි නාට්‍යකි .මෙය පසුගිය සතියේ සිදු වූ දේ මෙලෙසයි.විරාත් රෝහලේ සිට නිවසට…

ඊෂා සහ විශාල් යලි එකතු වෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ උදෑසන තේ එකද…

බාබු එනතුරු බලා සිටින අම්මා

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදාරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සිදු වුයේ මෙලෙසයි.වීරවර්ණ දුකින් සත්‍යා ගැන කල්පනා…

සත්‍යා ගැන දුක් වන වීරවර්ණ

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බාබු නිවසට පැමිණෙන බව බාබු අම්මාට…

ඊෂා අගස්ති සමඟින් වේදිකාවේ ගීතයක් ගායනා කරයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා ඊළඟ තරඟ…

වෙඩි වදින විරාත්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුමාව හිර කරමින් සිටින හලිල් ඇයව මනාලියක්…

සත්‍යා වෙනුවෙන් දුක් විදින ශිවා

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පුංචිගේ නිවසට පැමිණෙන ශිවා හා සත්‍යා රාත්‍රියේදි…

ඊෂා විශාල්ගෙන් ඈත් වෙයිද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ විශාල්ගේ අම්මා ඇයට…