රූමා විවාහ වේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි ටෙලි නාට්‍යකි.මේ වන විටත් එය ප්‍රේක්ෂක යන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.කැම්පස්…

ශිවා හට ආරාධනාවක් ලැබේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30 හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය සියලු දෙනා අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.වාඩියේ පිරිසගේ උද්ඝෝෂනය කඩාකප්පල් වූ නිසා…

කාලයකට පසු උඳුල්ගේ තාත්තා ඔහුව බලන්නට නිවසට පැමිණෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනව.. තරුපතිව සොයා පැමිණෙන ලාල් ඔහුට…

රූමාගේ මව ජාන්සුගේ නිවසින් තමා හට සිදු වූ දේ සියලු දෙනා හට පවසාවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය සිංහලෙන් හඬකැවූ තුර්කි නාට්‍යකි.මෙය මේ වන විටත් ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනා අවසන්.රාත්‍රියේදි රුමාගේ ඡායාරූපය…

හන්ඩේ හට යහළුවන් සියලු දෙනා නැතිවෙිවිද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන තුර්කි නාට්‍යක් වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.මෙය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ…

අගස්තිට එවා තිබු ලියුම වින්ඩිට හසුවෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ රේහානා වේදිකාව මත සිය…

වීරවර්ණ ඉදිරියේදි කුමක්කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ පවතින ටෙලි නාට්‍යකි.සත්‍යා ගැන දැනගත් පියා ශිවා හට කල්පනාවෙන්…

හන්ඩේගේ තවත් එක් නොමනා ක්‍රියාවක්

සතියේ දිනවල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.චිරාත් හන්ඩේ මුණ ගැසීමට නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු හන්ඩේගේ නිවසේ සේරා…

නැවතත් කව්‍යා රෙහානා සමඟින් පැටලෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ කුමක් හෝ දෙයක් නිසා…

මෙහෙමට් ඉදිරියේදි කුමන අමාරුවක වැටේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.චිරාත්ගේ පියා හමුවීමට එන මෙහෙමට් හට ඔහු…