අගස්ති පැරීසියට යයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..අලීව සහ උදුල්ව හමුවන්නට අසපුවට…

මෙරිල් ඇමතිගේ උත්සහය අසාර්ථක වීම

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වෙනවා.සත්‍යා සමඟ වීරවර්ණ අම්මාගේ පියානෝ එක විකිණීමට සුදානම් වනවා.එහිදි…

උත්තරා උඳුල්ට ලංවෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ උඳුල් අසපුවේ එළියට…

රූමාගේ විවාහය

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි නිර්මාණයක් උවද එය ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන අවසන්.රුමාගෙ නිවසට රිසාගේ යහළුවෙක් පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහුටද…

අගස්ති ලබා දුන් පානයෙන් පසු ඊෂාගේ කටහඬ නැති වෙයි?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ තරුපතිව හමුවන්නට අසපූවට…

ඊෂාව ඉදිරි වටයට යවන්න වින්ඩි කැමති වෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ රයිසින් ස්ටාර්ස්…

ගුම්සේ රුමා හට හන්ඩේගේ විස්තර පවසාවිද

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන ගියා.රුමා හට කැම්පස් යාමට උවමනානම් විවාහ වීමට සුදානම්…

ශිවා හා සත්‍යා හට කුමක්වේවිද

හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාගනිමින් ගලාගෙන යන්නකි.සත්ත්‍යාගේ කැම්පස් එකේ ෂෝ එක බැලීමට ශිවා හා බාබු…

සාස්තරකාරිය කියු අගස්තිගේ පුතා කවුද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..වින්ඩි සහ අගස්ති ඔවුන්ගේ වැඩක්…

උඳුල් ඔහුගේ හිතේ තිබෙන ආදරය ගැන ඊෂාට කියයිද?

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. මේ වේලාවේ එදින කව්‍යා පැමිණ…