ආදරෙන් සිටින යෙනුකි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මේසේ ගලා යනවා.මාකස් ශිවා ගැන කල්පනා කරමින් සිටිනවා.ඔහු…

උඳුල් ඔහුගේ සහෝදරයා බව විශාල් දැනගනියි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ දිල්ෂාන්ව මුණැගසෙන්නට පැමිණෙන…

අගස්ති විශාල්ගෙන් ඊෂාගෙන් ඈත් වෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ ඊෂාගේ හිතුවක්කාරකම් නිසා…

කපටිකම් කරනා රුක්ෂානා

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.රෙහාන් හට ඇමතුමක් ගන්නා අධිකාරි රුක්ෂානා…

අම්මා අසනීප යැයි බිය වන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා කඩයේ වැඩ කරමින් සිටින විට…

දුකින් සිටින හන්ඩේ

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.හන්ඩේ කුරායිගේ විවාහය පැවැත්වෙන තැනට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු කෝපයෙන් කුරායි…

විවාහයට පැමිණෙන හන්ඩේ

සතියේ දින පහේම හිරු නාලිකාවේ විකාශය රුමා ටෙලි නාට්‍යය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.විරාත් වෙත පැමිණෙන කුරායි පෙරදින ගුල්සුම් විරාත්ගේනිවසේ සියදිවි නසා ගැනීමට…

අචිනි ඊෂාට තර්ජනය කරයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..ඊෂාව මුණගැසෙන්නට පැමිණෙන විශාල් ,…

ශිවාට හමුවන අළුත් යහළුවා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වලල මෙසේ ගලා යනවා.වීරවර්ණ සත්‍යා යැයි සිතා බත් කවමින්…