ශිවා හා කැතරින්ව දකින සත්‍යා කුමක් කරාවිද

සතිය දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.හිරේට යන වීරවර්ණ මහතා හට…

වීරවර්ණ හට හමුවන යහළුවා

සතිය දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.තාත්තා සමඟ කතා කරන සත්‍යා…

අගස්තිගේ අලුත් පෙම්වතිය කවුද

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. පසුදින උදෑසන ඊෂා විශාල්ව…

විරාත් රුමාගේ ආදරයට තවත් බාධාවක්

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මෙසේ පසුගිය දින වල මෙසේ ගලා ගියා.කෝපයෙන් නිවසට පැමිණෙන සේරා සමඟ රුමා කතා කිරීමට…

සත්‍යා හට ශිවාට උදව්කිරීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.තමා සමඟ තරහා වී සිටින යෙනුකිව යහළුකරවා ගැනීමට සත්‍යා…

රෝහල් ගතව සිටින විශාල්ව බලන්නට ඔහුගේ පියා වන විපුල නුවරඑළියට පැමිණෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. රැ වනතරු ඇයව සොයමින්…

සාරා රූමාට සමාව දේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි කතාවක් උවද ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඉතා ආදරයෙන් වැළඳගත් ටෙලි නාට්‍යකි.උදෑසන රුමා කැම්පස් යනවාද…

තරුපතිට පහර දෙන්නට පැමිණි පිරිස විශාල්ට පිහි පහරක් එලල් කරයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.උඳුල් අසපුවට ගොස් නිවසට එන…

යහළුකමට ද්‍රෝහි වන යෙනුකි

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වන කාගේත් සිත් සොරාගත් ආදරනීය කතාවකි.පසුගිය සති කීපයේ සිදුවූ දේ විමසා…

විරාත් හට කුමක් සිදුවේවිද

සතියේ දින වල හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන තුර්කි කතාවක් වන රූමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.මෙය ඉතාමක් ප්‍රේක්ෂකයන් වැළඳගත් ටෙලිනාට්‍යකි.හන්ඩේ කුරායිගේ නිවසින්…