මෙරිල් ඇමති වෙත ආ රයිනි

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රාත්‍රියේදි සත්‍යා දුකින් සිටින අම්මා වෙත යනවා.ගොස් තාත්තා ගැන පවසමින් හිත…

ජාන්සු නිවසින් යාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලා යනවා.මෙහෙමට් හමුවීමට ආ සේරා සෙහෙර් හමු වී ඇයට තමාගේ හිතේ ඇති…

සෙහෙර්ගේ රඟපෑම සේරා දැනගනීවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකා‍වේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුමා හට තමා වරදකරුවෙකු නොවන වග පැවසීමට විරාත්…

අගස්ති වින්ඩි සමඟින් යළි එකතු වෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ මනීෂා කෙසේ…

විරාත් වැරදි නැති බව සේරා තේරුම් ගනීවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යයි.කුරායි හා ඔහුගේ පෙම්වතිය කාර් එකේ පාරේ යමින්…

තාත්තා වෙනුවෙන් සටන් වදින සත්‍යා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.පසුගිය සති කීපයේ සිදු වූ…

උත්තරා ඇගේ හිතේ උඳුල් ගැන තිබෙන ආදරය ඔහුට පවසයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..වින්ඩි නැතිව තනිව නිවසේ සිටින…

විපුල යළිත් ශානිකාගේ නිවසට පැමිණ ඇගෙන් සමාව ඉල්ලයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..පැරිසීයට ප්‍රසංගයකට යන බව කියමින්…

රූමා හා විරාත් දෙස ආදරයෙන් බලා සිටින අම්මා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.බෝට්ටුව සුද්ද කරමින් සිටි සේරාගේ කකුල අමාරු නිසා රුමා…

විපුලගේ බොරුව ශානිකාට හෙළිවෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ  රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.වින්ඩි අගස්තිගේ සහ ඇයගේ මතකයන්…