අගස්ති සමාධිව හඳුනා ගනීද? (දිවිතුරා)

  මේ වෙද්දී දිවිතුරා ටෙලි නාට්‍යය හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි විකාශනය වන්නේ.. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේ දී ඊෂාට සමීරගෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙනවා. ඒ වෙලාවෙදි ඇය…

ඊෂා විෂාල් ගැන උදුල්ට මොනවා හෝ දෙයක් කියයිද? (දිවිතුරා)

මේ දින වල හිරු ටීවි නාළිකාව තුළින් විකාශන කරනු ලබන දිවිතුරා ටෙලි නාට්‍යයෙ හෝඳම කොටස් ටිකක් තමයි මේ දින වල විකාශනය වන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ…

විෂාල්ට ඊෂා ගැන කැමැත්තක් ඇතිවෙලාද ? (දිවිතුරා)

හිරු ටීවි නාළිකාවේ මේ දවස් වල විකශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක්දෙනා අතරේ ජනප්‍රියයි. ඉතිං දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය යේ මේ දවස් වල මොනවාද අලුත්…

workshop එකට පැමිණ සිටින සමාධිව අගස්ති දකිද? (දිවිතුරා)

හිරු ටීවි නාළිකාවේ මේ දවස් වල විකශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක්දෙනා අතරේ ජනප්‍රියයි. මේ ටෙලිනාට්‍ය ගීත ගායන තරඟයක් මුල්කොට ගනිමින් හැදුනු ටෙලිනාට්‍යක්.…

දිවිතුරා ඊළඟට මොකද වෙන්නෙ?

හීරු ටීවි නාළිකාවේ මේ දවස් වල විකශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ දවස් වල ගොඩක්දෙනා අතරේ ජනප්‍රියයි. මේ ටෙලිනාට්‍ය ගීත ගායන තරඟයක් මුල්කොට ගනිමින් හැදුනු ටෙලිනාට්‍යක්.…