නැවතත් කව්‍යා රෙහානා සමඟින් පැටලෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ කුමක් හෝ දෙයක් නිසා…

ඊෂාත් සමඟින් අමනාප වී සිටි අලී , ඊෂා හමුවීමට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. මේ වේද්දී අගස්ති ඇගේ තාත්තා…

අගස්ති ඇගේ තාත්තා බව ඊෂා අලීට පවසයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං මේ වේද්දී සමීර තේමීයත්…

අගස්තිට පැමිණි දුරකථන ඇමතුම ගැන වින්ඩිට සැකයක්?

හිරු ටීවී තුලින්  සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ වෙද්දී ගොඩක් දෙනා  අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක්. ඉති මේ වෙද්දී වින්ඩි…

තරුපතිගේ දුරකථන අංකය සොයා වින්ඩි තේමීය හමුවීමට පැමිණෙයි

හිරු ටීවී තුලින්  සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. මේ වේලාවේ උඳුල් සහ අලී ඊෂා…

තරහ වී සිටින වින්ඩිව රැගෙන යාමට අගස්ති වජිරාගේ නිවසට පැමිනෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට හිරු ටීවී තුලින් විකාශනය වන දිවි තුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ වෙද්දි rising star…

ඊෂාට තරඟයේ ඊළඟ වටය සඳහා යැමට හැකිවෙයිද?

හිරු ටීවි තුලින් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ ටෙලි නාට්‍යය…

තරුපතිගේ සුව දුක් බැලීමට සමාධි ඔහුගේ ගෙදරට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8.30ට හිරු නාලිකාව තුළින් විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ගොඩක් දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ වෙද්දි වින්ඩි අගස්ති සමගින්…

අගස්ති යළිත් විවාහය කල් දමයි

මේ දිනවල රාත්‍රී 8.30ට හිරු නාලිකාව තුළින් විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රියත්වයට පත්වී තිබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඊෂා ඇගේ කාමරේට වී සිටින අතරතුරදී…

තරුපතිට කට්ටියක් දම්මවා පහර දුන්නෙ අගස්තිද?

දිවිතුරා නාට්‍ය මේ වෙද්දි ප්‍රේක්ෂකයන් ගොඩක් අතරින් වැළඳගත් නාට්‍යක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ දිවි තුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ දවස්වල නම් ගොඩක් උණසුම් කොටස් කිහිපයක්…