උඳුල් ඔහුගේ හිතේ තිබෙන ආදරය ගැන ඊෂාට කියයිද?

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. මේ වේලාවේ එදින කව්‍යා පැමිණ…

කාලයකට පසු උඳුල්ගේ තාත්තා ඔහුව බලන්නට නිවසට පැමිණෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනව.. තරුපතිව සොයා පැමිණෙන ලාල් ඔහුට…

අගස්තිට එවා තිබු ලියුම වින්ඩිට හසුවෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ රේහානා වේදිකාව මත සිය…

නැවතත් කව්‍යා රෙහානා සමඟින් පැටලෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ කුමක් හෝ දෙයක් නිසා…

ඊෂාත් සමඟින් අමනාප වී සිටි අලී , ඊෂා හමුවීමට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. මේ වේද්දී අගස්ති ඇගේ තාත්තා…

අගස්ති ඇගේ තාත්තා බව ඊෂා අලීට පවසයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං මේ වේද්දී සමීර තේමීයත්…

අගස්තිට පැමිණි දුරකථන ඇමතුම ගැන වින්ඩිට සැකයක්?

හිරු ටීවී තුලින්  සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය මේ වෙද්දී ගොඩක් දෙනා  අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක්. ඉති මේ වෙද්දී වින්ඩි…

තරුපතිගේ දුරකථන අංකය සොයා වින්ඩි තේමීය හමුවීමට පැමිණෙයි

හිරු ටීවී තුලින්  සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. මේ වේලාවේ උඳුල් සහ අලී ඊෂා…

තරහ වී සිටින වින්ඩිව රැගෙන යාමට අගස්ති වජිරාගේ නිවසට පැමිනෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට හිරු ටීවී තුලින් විකාශනය වන දිවි තුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ වෙද්දි rising star…

ඊෂාට තරඟයේ ඊළඟ වටය සඳහා යැමට හැකිවෙයිද?

හිරු ටීවි තුලින් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ ටෙලි නාට්‍යය…