අනුහස් මැරයන් සමඟින් රණ්ඩු කර ඇති බව උදේනි දැනගනී

දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ රදීෂ් නැති…

දෙව්මිගේ සහ අවන්තගේ විවාහය කල් යයිද?

දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා..මේ වේලාවේ අක්ෂා සහ උදේනි කතා කරමින් සිටින තැනට…

අනුහස්, අක්ෂා සහ උදේනි සියළු දේ අතහැර පිටරටක යයිද?

දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං ඔන්න මේ මේ වේලාවේ ලිහිණි ළඟට පැමිණෙන…

ලිහිණිව අනතුරකට ලක්වෙයිද?

දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා..ඉතිං ඔන්න මේ වේලාව් අනුහස් සහ අක්ෂා ඔෆිස් එකේ…

රදීෂ්ට පහරදුන් මැරයා සොයා ගැනීමට හැකිවෙයිද?

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රී නාමයට දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලි නාට්‍ය ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ආක්ෂා සහ…

අක්ෂාට සහ අනුහස්ට කරදරයක් සිදු කරන්න අශෝකට හැකි වෙයිද?

දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් ඔන්න මේ වෙද්දි අනුහස්ගෙ කතාව ඇහුව ආක්ෂාට…

අනුහස් ලිහිණිට මල් කළඹ දෙමින් ඔහුගේ හිතේ ඇති දේ පවසයි

සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මැද හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් මේ දවස් වල නම්…

කිසියම් පිරිසක් පැමිණ රදීෂ්ට පහරදෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30ට දෙරණ නාළිකාව තුළින් විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා.. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේ අනුහස්…

ලිහිණි අනුහස්ට ආදරය කරන බව රදීශ් සමඟින් පවසයිද?

සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30 ට දෙරණ නාලිකාව තුළ විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය කාගෙත් ආදරය , හොද ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට…

ලිහිණි සමඟින් ලිහිණිගෙ ගමේ යාමට රදීෂ් පැමිනෙයි (දෙවනි ඉනිම)

ඉතින් මේ දවස් වල දෙවනි ඉනිම නාට්‍ය මොකද වෙන්නේ ඒ ගැන දෙවැනි නම බලන අය නම් දන්නවා ඇති. ඉතිං ඔන්න මේ වෙද්දි රදීශ් අනුහස්ගෙ ගෙදරට…