තරඟයට සුදානම් වන කණ්ඩායම

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල විකාශය වන්නේ මෙලෙසයි.උදෑසන අවිදි වී නිවසින් පිටවීමට හදන සාරංග හට තාත්තා නිවසින්…

පාසලේ කළා උළෙල

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.බුල්ටෝ හමුවන හංසි තමා හට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය දැනගත් අයියා බැන වදිනවා.ඉන්පසු අයියා පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හමුවීමට ගිය…

චලෝ කණ්ඩායමෙන් අයින් වේවිද

සතියේ දින පහේම ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.තරඟය ජයග්‍රහණය කල පසු පසුදින පාසල් යන අතරමඟ චලෝ…

ජයග්‍රාහී අවසානය කෙසේ අවාසනාවකට පෙරලේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.මෙම කතාව සියලු ලොකු පොඩි දෙනා බලන ටෙලි නාට්‍යකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට…

නිශ්ශංක සර්ගේ වැඩ තහනම් වේවිද

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව අවසන්..රෝහලේ නතරකර සිටි චලෝ පුර්ණ සමඟ බස් රථයේ නැග නිවසට පැමිණෙනවා.එහිදි…

චලෝ හට තරඟයට ඒමට නොහැකි වේවිද

ස්වර්ණවාහිනි ටෙලි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය කාගේත් අතර ජනප්‍රිය නට්‍යකි.තරඟය සඳහා සුදානම් වන ගැහැණු ළමුන් තරඟටය උවමනා ඡායාරූප ගනිමින් ගන්නවා.පසුදින නිශ්ශංක සර් කණ්ඩායමේ…

චලෝට සිදුවන දේ මිය ගිය පියා දැන සිටියාද

සතියේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය ප්‍රේක්ෂක හදවත් සොරාගෙන ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස විකාෂය වනවා.පුර්ණ සහ චලෝ ඇගේ ඇති හිසේ කැක්කුම ගැන…

කණ්ඩායමේ අඩුව කවුරුන් පුරවාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහෙම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.මේ දින වල සිසුවියන් තරඟය සඳහා සුදානම් වෙනවා.ඉන්පසු යමුනු ටීච තවත් එක්…

චලෝ හට තරඟ කිරීමට හැකි වේවිද

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන චලෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ ආකාරයට ගලාගෙන යනවා.කබලේ මුදලාලිගේ පුතා පොල් රැස් කරගෙන කඩයට දැමීමට යනවා.ඔහු හට කිසිදු අවඩැක්…

සියලු දෙනා තරඟය ජයගනිවිද

මේ වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශ චලො ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට විකාශය වනවා.නිශ්ශංක සර් සහ පුර්ණ අළුතින් ළමුන් පිට්ටනියට දාන අයුරු කතා කරමින්…