අනුහස්ගේ වෙනස ගැන උදේනි ඔහු සමඟින් කලකිරිමෙන් කතා කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.අක්ෂාගේ සැපදුක් විමසන්නට ඇයට දුරකථන…