මාධවී පැනයයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.අසනීප වී සිටින බාබු බැලීමට යෙනුකි…

අමායා අභිමන් සමඟින් එකට සිටිනවා පුජා දකි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.අභිමන්…

සෙහෙර්ගේ වැඩ නිසා අසරණ වන මෙහෙමට්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍යයේ පසුගිය සති කීපයේ සිදු වුයේ මෙසෙයි.උදෑසන නිවසින් එළියට පැමිණෙන විරාත් හට ලාරාව මුණ…

මයුර සමඟින් දෙව්මි කතා කරමින් සිටිනවා අමීෂා දකි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ අවස්ථාවේ ඔෆිස් එකේ වැඩ…

මිෂෙල්ගේ බොරු නානායක්කාර දැනගනීවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.මිෂෙල් හට මානවි ඇමතුමක් ගන්නවා.ඇය ඇමතුමක් ගන්නා බව…

ඊෂා ගැන නිලුට සැකයක් ඇති වෙයිද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.උඳුල් ළඟට පැමිණෙන ආච්චි අම්මා…

විවාහය සුදානම් වන සෙහෙර්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මේසේ ගලා යනවා.මෙහෙමට් සෙහෙර් හට ඇමතුමක් ගන්නවා.මඟුල් ඇඳුම ගැනීමට යාමට…

නර්තන පංති පටන් ගැනීමට යන මාලන්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රසිකා හමුවීමට එන මාලන් හට රසිකාගේ අම්මා මාලන් හට…

මලින්ද ගැන පොලිසිය විසින් කියනා දේ සුභද්‍රා පිළිගනිවිද?

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාළිකාව තුළින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය බොහෝ දෙනාගේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.…

රමණි අමීෂා සමඟින් ලිහිණිගේ වැරදි ගැන කතා කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ රදීෂ් සමඟින් කතා…